เรื่องราว

ข้อมูลอย่างย่อ - Antiquity


ตัวละคร

- ชุมชนหมู่บ้าน (ผู้ผลิตสังคม)
- รัฐเผด็จการเหนือชุมชนหมู่บ้าน (องค์กรผลิต)
- การจัดเก็บภาษี;
- การควบคุมส่วนเกินเกษตร
- ระบอบการปกครองแบบเป็นทาส;
- ที่ตั้ง: แอฟริกาตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออกกลาง
- ไม่มีการค้าและงานฝีมือ (ไม่จำเป็น)
- มีแนวโน้มที่จะเมื่อยล้าทางสังคม;
- พายุทางการเมือง
- Theocratic ชลประทาน Empires (โหมดการผลิตของเอเชีย);
- ข้อยกเว้น: เปอร์เซียฮีบรูและฟินิเซียน
- ผู้นับถือพระเจ้า (ยกเว้นฮีบรู)
- สังคมแบ่งชั้นนำที่โดดเด่น;

List of site sources >>>


วีดีโอ: Ragnarok M Eternal Love - # สอนทำเควสปกแดงเดวว พรอมทดสอบ (มกราคม 2022).