ภูมิศาสตร์

Biomes บก (ต่อ)

Biomes บก (ต่อ)


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ทุ่งหญ้าสะวันนา

ภูมิภาคสำคัญ: แอฟริกากลาง, อเมริกาใต้ตอนกลาง, ออสเตรเลียตะวันออกเฉียงเหนือ, และเอเชียใต้

พืชพรรณทั่วไป: พุ่มไม้ต้นไม้ขนาดเล็กและหญ้า

อุณหภูมิ: จากปานกลาง (ฤดูหนาว) ถึงสูง (ฤดูร้อน)

พื้นดิน: ระดับความอุดมสมบูรณ์ต่ำถึงปานกลาง

ฝนและความชื้น: ปานกลางในฤดูร้อนและต่ำในฤดูหนาว

ความหลากหลาย: ปานกลางถึงสูง


ภาพสะวันนา


วีดีโอ: บทท 20 ระบบนเวศ ตอนท 05 ชวะนเวศไบโอม (มิถุนายน 2022).