เรื่องราว

Spitfire Mk.22 จากด้านหน้า


Spitfire Mk.22 จากด้านหน้า

มุมมองด้านหน้าของ Spitfire F Mk 22 PK312 นี้ทำให้เรามองเห็นภาพที่ดีของหลังคาห้องนักบินที่ติดตั้งบน Mk 22 และช่องรับอากาศขนาดใหญ่ใต้ปีก

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: SPITFIRE mk 2224 REVELL 132 (มกราคม 2022).