เรื่องราว

เอเลนอร์ รูสเวลต์


เรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและการทำงานของ Eleanor Roosevelt ผู้พิทักษ์สิทธิที่เท่าเทียมกันซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เปลี่ยนแปลงบทบาทของสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งในการเมืองอเมริกันในวิดีโอนี้

List of site sources >>>


ดูวิดีโอ: ประวต: เจยงไคเชค ผกอตงไตหวน by CHERRYMAN (มกราคม 2022).