เรื่องราว

พจนานุกรมประวัติศาสตร์

พจนานุกรมประวัติศาสตร์


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Interventor

บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเพื่อรับหน้าที่เป็นรัฐบาลในสถานการณ์พิเศษซึ่งเกิดจากการรัฐประหารหรือการปฏิวัติ

คำแนะนำอื่น ๆ ...

รัฐธรรมนูญ

โพสต์การซื้อขาย

อาชญากรรมที่ไม่สิ้นสุด

การประชุมสันติภาพ

ขวาซ้าย

Orisha

สงครามเย็น

คณะกรรมการสอบสวนของรัฐสภา (CPI)


วีดีโอ: พจนานกรมคำเกา ฉบบชะเลยสก (อาจ 2022).