เรื่องราว

พจนานุกรมประวัติศาสตร์


การเคลื่อนไหวของ Messianic

การเคลื่อนไหวของศาสนพยากรณ์คือการเคลื่อนไหวทางสังคมที่มีต้นกำเนิดในแง่มุมทางศาสนาที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหวังที่จะได้เห็นอาณาจักรอันศักดิ์สิทธิ์บนโลกใบนี้ที่โดดเด่นด้วยความสุขและความสุข นั่นคือเหตุผลที่ชื่อนั้นอ้างถึงความคิดของพระผู้มาโปรดรอให้ชาวยิวไถ่มนุษยชาติ

คำแนะนำอื่น ๆ ...

การยกเว้น

ฟาสซิสต์

thalassocracy

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ฆราวาส

satrapies

ข้าราชสำนัก

งบ

List of site sources >>>


วีดีโอ: พจนานกรมคำเกา ฉบบชะเลยสก (มกราคม 2022).