เรื่องราว

พจนานุกรมประวัติศาสตร์


เสรีภาพ

บุคคลที่เป็นอิสระและปลอดจากการบีบบังคับภายนอกหรือการบีบบังคับทางกายหรือทางศีลธรรมและอาจใช้ความตั้งใจของเขาหรือเธออย่างอิสระ

คำแนะนำอื่น ๆ ...

อายุขัย

สังคมนิยม

นิกายเยซูอิต

“ ฉันอยู่”

ลักธิการล้มเลิก

อารยธรรม

การปฏิวัติอุตสาหกรรม

ฟาสซิสต์

List of site sources >>>


วีดีโอ: พจนานกรมคำเกา ฉบบชะเลยสก (มกราคม 2022).