เรื่องราว

ขบวนดินแดนบราซิล


รูปทรงของประเทศของเราอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้บนแผนที่ไม่เหมือนกันเสมอไป หมายเหตุ:


เพื่อให้ครองอาณานิคมในอเมริกาใต้ได้ดีขึ้นรัฐบาลโปรตุเกสจึงตัดสินใจแบ่งดินแดนดังกล่าวเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ captaincies


ในเวลานั้นกัปตันมีรูปทรงที่แตกต่างกันมากจากชื่อย่อและดินแดนของบราซิลมีรูปแบบใกล้เคียงกับรูปแบบปัจจุบัน


ในปี 1821 กัปตันได้ถูกเปลี่ยนชื่อ หัวเมือง และในปี 1889 รัฐชื่อที่พวกเขาเก็บไว้จนถึงปัจจุบัน

List of site sources >>>


วีดีโอ: ขบวนแหงานคารนวลบราซลพงถลมเจบเพยบ (มกราคม 2022).